Varoituksia

Älä navigoi kun ajat

Älä tee mitään keskittymistä vaativaa navigointia ajamisen (tms.) yhteydessä. Pysähdy jonnekin ja suortita rauhassa tarvittavat toimenpiteet. Jos pysähtyminen ei ole mahdollista tee tarvittavat toimet ennen ajoon lähtöä taikka sen jälkeen. Master Navigator'ia on helppo käyttää ajon aikana, koska se on hyvin itsenäinen, eikä edellytä käyttäjältä toimenpiteitä normaalin käytön aikana.

Vikaantuvat GPS-vastaanottimet

Elektroniikka on vikaantuvaa ja se saattaa rikkoutua vaikkapa pakkasen johdosta (taikka nopeasti muuttuvan lämpötilan). Toinen harmeja aiheuttava asia on tärinän johdosta irtoilevat liittimet kuten esimerkiksi ruuvivarmistamattomat USB-liittimet. Tarkista tällaiset asiat etukäteen.

Laatusignaalit

Jotkin vastaanottimet eivät laske laatua ilmoittavia signaaleja oikein. Näitä signaaleja ovat esimerkiksi HDOP ja VDOP. Jotkin vastaanottimet väittävät, että signaali on hyvä, VAIKKA todellisuudessa saatetaan olla satoja metrejä todellisen sijainnin ulkopuolella.

Korkeustieto vaihtelee

Kaikki GPS-vastaanottimet eivät osoita keskimerenpinnan korkeutta, (standardi mukaan), vaan antavat aina korkeuden ellipsoidin yläpuolella. Siksi yleensä käytetään korkeutta ellipsoidin yläpuolella, jolloin ko. seikalla ei ole merkitystä. Yleensäkään GPS:n laadusta ei ole varmuutta, jos sitä ei ole testattu. Tämä edellyttää varovaisuutta käyttäjältä ja mieluiten kahden eri valmistajan GPS-vastaanottimen käyttämistä.